Kylmä totuus vapauttaa!

Suomen itsenäistymisestä tulee parin vuoden päästä kuluneeksi 100 vuotta. Suomen itsenäistyminen silloin tarkoitti myös vapautumista toisen vallan alta. Saimme itsemääräämisoikeuden asioihimme. Saimme oikeuden määrittää omat lait ja asetukset. Kansa sai demokratiassa valita edustajansa johtamaan valtiota, hallintoa ja lainsäädäntöä. Koemmeko itsenäisyyden yhtä upeana asiana vielä tänään kuin sen kokivat ihmiset ensimmäisinä itsenäisyyden vuosina? Tunnetko vapauden, päätösvallan ja mahdollisuuden vaikuttaa asioihisi merkittävänä?

Itsenäisyyspäivän evankeliumiteksti Johanneksen evankeliumin 8. luvun jakeissa 31-36 kertoo myös vapaudesta. Luetaan nämä jakeet ja pohditaan niiden merkitystä omassa elämässä.

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

He vastasivat hänelle: ”Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: ’Te tulette vapaiksi’?”

Jeesus vastasi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.

Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
Joh 8:31-36

Jeesuksen teot ja elämä olivat puheittensa mukaisia. Tästä syystä monet juutalaisista uskoivat Häneen ja seurasivat Häntä. Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt Jeesukselle, vaan Hän tahtoi seuraajia jotka seuraisivat Häntä kokosydämisesti. Jeesuksen tahto oli, että Hänen seuraajansa pyrkisivät noudattamaan Hänen esimerkkiään, tutkisivat Kirjoituksia ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ensin totuuden itsestä ja sitten Jeesuksen Vapahtajanaan. Pysyminen Jeesuksen sanassa tarkoittaa aina myös syntisen raadollisuutensa kohtaamista. Kristitty oppii Sanan kautta näkemään, että maailma on Saatanan petoksesta langennut pois Luojansa tahdosta. Langennut ei Saatanan sokeuttamana kykene käsittämään lankeemuksensa syvyyttä, jollei sitä hänelle julisteta. Jeesus jatkaa kärsivällisesti tässä ja toisissakin tilanteissa tätä lankeemuksen valottamista juutalaisille. Tähän kohtaan on nyt erityisesti kiinnitettävä huomiota. Jeesus ei koskaan tyydy ja vaikene tyytyväisenä siihen, että Hänellä on jo riittävä seuraajien joukkio. Ei, Hänen päämääränsä on tehdä opetuslapsista vakaita ja varmoja seuraajia. Jeesuksen on siis meitä opettaessaan nähtävä paljon vaivaa. Hän toistaa tätä jatkuvasti aivan kuin varmistaakseen, että tahdomme varmasti seurata Häntä. Tahdotko vielä jatkaa matkaa kanssani? Tällä tavalla Hän saa meidät pohtimaan ja puntaroimaan sanojaan, ja tätä kristityt harjoittavat päivittäin mikäli tahtovat pysyä Jeesuksen matkassa ja kasvaa Hänen tuntemisessaan. Jeesus tahtoo meidän varustautuvan maanpäällä vallitsevaan sotatilaan. Saatana joukkoineen pyrkii saamaan meidän masentumaan ja antamaan periksi. Meidän oma lihamme myötäilee Saatanaa ja houkuttelee kaikenlaiseen vaaraan. Näitä emme kykene vastustaa muulla tavalla kuin pysymällä Jeesuksen Sanassa. Tämä Sana osoittaa meille syntimme ja kaiken kurjuutemme, mutta tämä Sana osoittaa meille myös turvan, pakopaikan ja lopullisen voittomme.

Totuus tekee teidät vapaiksi? Tämä oli juutalaisille vaikeaa käsittää. He päättelivät aivan oikein, vapauden vastakohdaksi orjuuden. He vain eivät käsittäneet millaista vapautta ja orjuutta Jeesus tarkoitti. Heidän ajatuksensa olivat maallisessa ja näkyvässä, kun Jeesus taas tarkoitti hengellistä ja näkymätöntä. Tämä hengellinen vapaus tai orjuus, riippuen siitä oletko kristitty vai et, vaikuttaa jo täällä näkyvässä maailmassa. Tämän havaitsemme niissä kristityissä sisarissamme, jotka Jeesuksen kanssa vaeltavat vakaasti, ja Jeesuksen vanhurskaus, pyhyys ja puhtaus näkyy heissä – ainakin ajoittain. Hän taas, joka ei kehotuksesta huolimatta pysy Jeesuksessa, seurakuntayhteydessä sekä Sanassa ja sakramenttien jakamisessa, jää synnin orjuuttamaksi. Hän ei koskaan kykene itsessään niin vahvistumaan, että voisi voittaa ylivoimaiset vihollisensa – Saatanan, maailman houkutukset ja oman lihansa.

Milloin viimeksi olet kuullut Raamattua julistettavan samalla tavalla kuin Jeesus opetti kansalleen? Milloin olet kuullut koko Raamattua käytettävän? Missä tilanteessa viimeksi olet kuullut lakia ja evankeliumia käytettävän rinnakkain? Evankeliumia saamme kyllä kuulla, mutta sen vaikutus jää vajaaksi jollei kuulija ole ensin tullut epätoivoisiksi. Vain lain surmaamaksi joutunut voi herätä eloon. Hänestä, josta on ensin tullut täysin epätoivoinen itsensä suhteen, voi evankeliumin kuullessaan tulla voittoisa ja rohkea – uskon sankari – Herrassa. Hän tulee niin vakuuttuneeksi Herran hyvyydestä, että päästää Jeesuksen pysyvästi asumaan sydämeensä.

Tästä syystä myös laki tulee julistaa rakkauden vuoksi. Synti on vaarallista ja tuhoisaa. Tarvinneeko osoittaa lähimmäistä joka on tullut synnin pettämäksi? Pidämmekö tarjolla vapautta ja itsenäistymistä orjuudesta, Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme?
Rohkeutta Jeesuksessa ystävät!