Todistaja

Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme.

Hep. 12:1

Raamattu on satukirja!

Tälläisia toteamuksia on ihminen, vailla parempaa tietoa, aina kylvänyt. Erittäin todennäköisesti Heprealaiskirjeen kirjoittajan naapuri oli ensimmäinen joka totesi: ”Kirjoitit sitten kirjeen satukirjaan.”

Kirjeen kirjoittaja taas ajattelee toisin. Hän on vakuuttunut, eikä suotta. Hän pitää Raamatun kuvaamia tapahtumia todellisina, menneisyydessä tapahtuneina tositapahtumina. Heprealaiskirjeen kirjoittajalla on erittäin todennäköisesti juutalaiset sukujuuret, sillä kirjeen kieli, kirjoittajan tiedonmäärä ja asennoituminen juutalaisen kansan historiaan on sellainen, ettei ole mitään syytä olettaa toisin. Kirjoittaja tietää, että tämän kansan historia on todellista ja se kaikki on todella tapahtunut mitä on kirjoitettukin, ja näistä kirjoituksista taas on pidetty erittäin hyvää huolta. Tiedät kaiken tämän jos olet perehtynyt aiheeseen, sillä se on todellisuutta tänäkin päivänä.

Juutaiset pitäytyvät uskollisesti ja tarkasti jo muinaisuudessa aloitettuihin tapoihin viettää juhliaan ja muistopäiviään. Ajattele! Israel on perustettu vasta 1948 ja juutalaisia on maailmassa aina metsästetty, vihattu, vainottu, lahdattu ja teurastettu. Heidän omaisuuttaan on tuhottu ja takavarikoitu. Ajattele, sinä looginen ihminen ja perehdy asioihin, jollet minua usko! Älä jää luulojesi vangiksi! Heidän kielensä on elvytetty, eli herätetty henkiin, heidän tapansa ja elämäntyylinsä ovat säilyneet, ja kuinka tarkasti monet heistä vielä pitäytyvät säädetyissä perinteissään. Sanon suoraan, että me muut olemme pikemmin unohtaneet omat perintömme ja tapamme kuin tämä kansa jota kaikki ovat vastustaneet. Me olemme polkeneet pyhän lokaan, juutalaiset taas ovat ihmeellisesti, vainottuinakin säilyttäneet heille annetun.

Kenties juuri tämä on se syy miksi koko maailma on tahtonut hävittää juutalaiset maan päältä, sillä tämä on se väkevä todistus meille pakanakansoille. Mitä kovemmin koetamme tuhota ja hävittää, ja Jumala silmäteränsä varjelee ja säilyttää, niin sen suurempi on sen todistusarvo. Mitä et voi kumota, niin sen todistusarvo on suurempi.

SInä ihminen joka vetoat logiikkaan, tieteeseen ja viimeisimpiin muuttuviin tutkimustuloksiin. Sinun pitäisi jo nyt olla polvillaan, sillä tämä juutalainen kansa on Jumalan allekirjoitus tälle maailmalle. Se on niin vahva todistus, että on vaikeaa kuvitella mitään tuota vahvempaa. Loogisen ihmisen, joka pitäytyy tutkimukseen ja viimeisimpään tietoon, tulisi tämä eritoten nähdä ja käsittää. Missä on siis sinun logiikkasi joka tämän kiistät? Se on auttamattomasti hukassa!

”Raama­tun ennustukset toteutuvat kiusallisen tarkasti”, oli muistinvaraisesti lainatusti erään Israelin kansan paluuseen epäilevästi suhtautuneen Vanhan testamentin seli­tysopin profes­sorin tunnustus.

Teologisen tiedekunnan prof Puukko teki, mutta joutui ennen kuolemaansa tunnustamaan: – ”Raamatun profetiat toteutuvat kiusallisen tarkasti”, – nähtyään vuoden –48 Israelin paluun..

Monet eivät koskaan uskoneet Israelin valtion syntyyn, jopa uskonpuhdistajamme Luther olisi kuulema kieltänyt sen mahdollisuuden. Kuitenkin kaikki toteutuvat. Tämän ”satukirjan” kirjoitukset elävät ja toteutuvat. Tähän uskovat ovat tuhansia vuosia uskoneet ja tähän uskomme mekin tänä päivänä.

Vanhan testamentin tuntija ja heprealaiskirjeen kirjoittaja vetoaa edellisissä luvuissa Tooran henkilöhahmoihin. Heidän elämäänsä ja heidän uskoonsa. Siihen miten nämä elivät, miten he uskoivat ja miten heidän uskonsa näkyi ja toteutui heidän elämässään. Kuinka suuri onkaan se todistajien pilvi menneisyydessä, sekä koko juutalainen kansa olemassaolollaan huutaa äänettömästi samaa totuutta. Jumalan lupaukset ovat varmat! Yksi ja tärkein näistä lupauksista, kaiken keskuksena, on Jeesus Kristus.

Jeesus Kristus on elänyt juutalaisen elämän, on tullut pakanoiden ja juutalaisten tuomitsemaksi – syyttömänä – ja on meidän jokaisen moninaisten syntiemme vuoksi annettu kuolemaan. Emmekö me siis jo ymmärrä panna pois kaikkea turhaa epäuskoa ja epäilyksiä, sekä hyljätä syntejämme ristin juurelle? Nämähän ne meitä painavat jollemme ole sovussa Luojamme kanssa. Silloin olemme kuin Aadam ja Eeva jotka pusikossa piileskelivät kun totuus omasta tilasta valkeni heille. Sama on tilanne meilläkin jollei tilivälit ole lyhyet Luojamme ja Lunastajamme kanssa. Heitetään ne mieltä painavat asiat pois, sillä ristin veri on ne jo pois huuhtonut. Suotta me niitä enää takaisin haalimme kannettavaksemme. Moukkiako olisimme ja olemmehan me, sillä niin helposti meidät sokaistaan. Ihminen, pieni vaikka onkin, niin kuvittelee itsestään suuria. Meidän on vain kuitenkin uskottava tämä itsekukin omalla kohdalla toteutuneeksi.

Kiitos Jeesus että saamme aloittaa tänään juoksun uudestaan. Tule sinä itse vahvistamaan, että kestäisimme tässä kilpailussa loppuun saakka. Tule ja lähetä heitä, jotka puhdasta veren evankeliumiasi julistavat meille, ja jotta jaksaisimme kilvoitella. Kiitos näistä todistajista ympärillämme.